Wat deed het bestuur tot nu toe?

Bestuurlijk

• Benoemen bestuur
• Ondertekenen notariele akte
• Inschrijven Kamer van Koophandel
• Vaststellen samenwerkingsovereenkomst met directie/bestuur
• Vaststellen huishoudelijk reglement
• Aanstellen ombudsvrouw
• Per kwartaal uitgeven huurdersbulletin
• Instellen keukencommissie
• Vaststellen begroting 2021-2022
• Overleg met cliëntenraad
• Aanstellen “ vertrouwenspersoon/psycholoog”
• Voorbereiden bewoners in commissies
• Aanstellen financieel adviseur

Logistiek

• Ontwerpen logo
• Inschrijven ABN-Amro
• Inschrijven Woonbond
• Ontwikkelen website
• Onderzoeken zonnepanelen
• Initiëren digitaal smoelenboek

Financieel

• Reduceren en uniformeren servicekosten ( – 50.000 Euro)
• Initiëren solidariteitsactie

Onderzoek

• Ontwikkelen en uitvoeren bewonersenquête