Om het bestuur op specifieke terreinen te adviseren of om uitvoering te geven aan bepaalde onderdelen van zijn taak, kan het bestuur een commissie of werkgroep instellen. In deze commissie of werkgroep zitten alleen bewoners. Tenminste een van de bestuursleden neemt deel aan een commissie of werkgroep.

De commissie “Keuken” , die in september 2021 door het bestuur is ingesteld, spreekt regelmatig met het hoofd van de keuken om de kwaliteit en de service van de keuken en het restaurant op een hoger niveau te brengen. Hiertoe heeft de commissie, samen met het keukenpersoneel, een plan van aanpak opgesteld.


© Huurdersvereniging Residentie Rosa Spierhuis. All rights reserved. Powered by Duijff Media.