Wie doet er mee?

In de enquête en tijdens de bewonersvergadering hebben veel bewoners aangegeven, dat ze aan een gezamenlijke activiteit willen meedoen. Ook om de onderlinge betrokkenheid te bevorderen. Bewoners kunnen zich voor een of meer activiteiten opgeven op het e-mailadres van de activiteit of middels een briefje bij de receptie.

Bulletin

Per kwartaal verschijnt er een Huurdersbulletin met actuele informatie over de vereniging. De redactie van het bulletin is in handen van Janwybe van Dijk. Het logo, dat voor het bulletin en voor alle publicaties van de vereniging wordt gebruikt, is ontworpen door Wouter Keja, eveneens bewoner.

Aansluiting Woonbond

De Huurdersvereniging is aangesloten bij de landelijke Woonbond. Deze vereniging komt op voor de belangen van huurders. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.

Meer informatie over de Woonbond is te vinden op hun website: www.woonbond.nl.


© Huurdersvereniging Residentie Rosa Spierhuis. All rights reserved. Powered by Duijff Media.