Anna Bleeker

Vertrouwenspersoon / Psycholoog

Mijn beroepsinteresse ligt, nu ik zelf op leeftijd ben, bij de wat oudere mens. Het ouder worden is meestal niet de gemakkelijkste fase in een mensenleven, zowel in psychische als fysieke zin. En bij de meesten van u komt de verhuizing naar het Rosa Spier Huis daar nog bovenop. Bekend is dat deze verandering een zeer stressvolle ervaring is. Er kan een gemis zijn aan de bekende steunpunten uit de vorige omgeving, de afstand t.o.v. de (klein-)kinderen is groter geworden, u voelt zich nog niet thuis in uw huidige huis, enz. Hoe sterk en vitaal moet je zijn om met dit alles om te kunnen gaan en de draad van het leven weer op te pakken.

In het geval dat het u tijdelijk teveel wordt, dan kunt u voor een paar gesprekken bij mij terecht. Het kan opluchtend zijn om dat, wat er in u omgaat aan gedachten en gevoelens, te delen met een professionele buitenstaander.

Kosten: € 100,- (euro) voor drie zittingen aan huis
Telefoon: 035 538 93 86
E-mail: ajbleekerdevries@hetnet.nl