Residentie Rosa Spier Huis

In 2019 is in Laren een unieke nieuwe woon- en werkgemeenschap voor kunstenaars en aan kunst gerelateerde wetenschappers tot stand gekomen.
Het oude Rosa Spier Huis is vervangen door een zorgafdeling en 92 moderne appartementen, waar men zelfstandig kan wonen. Om het onderscheid tussen beide wooneenheden duidelijk te maken, worden de appartementen, onder de namen De Musicus, De Schrijver, De Beeldhouwer en De Schilder, kortweg de Residentie genoemd.

Als u geïnteresseerd bent in het wonen in een van de appartementen dan geeft de website van het Rosa Spier Huis en de informatiemap “Wonen in het Rosa Spier Huis” u alle informatie.

Website: www.rosaspierhuis.nl
Informatiemap: (035) 538 67 97, of
info@rosaspierhuis.nl

Geschiedenis Huurdersvereniging

De Huurdersvereniging is een nog jonge vereniging.
In het voorjaar van 2021 ontstond er een klankbordgroep van huurders die zich oriënteerde op het oprichten van een huurdersvereniging. Op 27 juli 2021 resulteerden de inspanningen van het bestuur i.o. , de voormalige klankbordgroep, in een notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd.
Met de bestuurder van de Stichting Esseboom, tevens de directeur/bestuurder van de Stichting Rosa Spier Huis en rechtmatige vertegenwoordiger van de Stichting Esseboom, werd op dezelfde dag een Samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging is in de bewonersvergadering van 9 september 2021 vastgesteld.

Bijlagen:
Notariële akte
Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging en Stichting Esseboom
Huishoudelijk Reglement

Waarom een Huurdersvereniging?

Voor de eerste presentatie van de vereniging is tijdens de oprichtingsvergadering een videofilm getoond waarin de de waarde en betekenis van de Huurdersvereniging in beeld is gebracht.

Colofon:
Janwybe van Dijk, animatie
Eric Zilverberg, fotografie
Schubert: Fantasie in F minor Lucas & Arthur Jussen

© Huurdersvereniging Residentie Rosa Spierhuis. All rights reserved. Powered by Duijff Media.